Njordr Windpower Partners.

Ledande vindkraftsutvecklare i utbyggnaden av nordisk vindkraft.

Sveriges långsiktiga mål är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 samt ha 100 procent förnybar elproduktion 2040. Vindkraften är det kraftslag som har bäst förutsättningar att möta det ökade behovet av el som industrin och samhället efterfrågar. Den kan byggas ut snabbt och ger då en stor och omedelbar klimatnytta.

Njordr är en nordisk vindkraftsutvecklare som tar sikte på att bli en betydelsefull aktör i denna omställning.