Långholmsberget vindkraftspark

Njordr utvärderar för närvarande förutsättningarna för etablering av en vindkraftspark i Smedjebackens kommun, nordväst om Fagersta. Vi genomför just nu en djupare studie av förutsättningarna. Efter att dessa analyser är klara och visar positiva resultat, kommer vi ta beslut om uppstart av framtagning av tillståndsansökan enligt miljöbalken.

Kommun: Smedjebackens kommun

Antal vindturbiner: Preliminärt 12

Totalhöjd: Preliminärt 280 meter

Förväntad årlig produktion: 250 GWh

Utsläppsminskning:
Den el som vindkraftparken skulle producera kan, genom att ersätta fossila bränslen i Sverige och i våra grannländer, minska utsläppen av koldioxid med cirka 150 000 ton om året. Det är nästan dubbelt så mycket som de totala utsläppen i Smedjebacken, som 2018 uppgick till 82 000 ton.

Ersättning till lokalsamhället:
Njordr betalar alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.no
+46 708 204 621