Galmsjömyran vindkraftspark

Njordr arbetar för närvarande med framtagning av tillståndsansökan enligt miljöbalken. Samråd har genomförts, där Njordr och miljökonsulten Ecogain har informerat om och samlat in synpunkter på den planerade vindkraftsparken.

Samrådsunderlag finns tillgängligt här: www.ecogain.se/galmsjomyran

Kommun: Sandvikens och Falu kommun

Antal vindkraftverk: Maximalt 40

Totalhöjd: 280 meter

Förväntad årlig produktion: 800 GWh

Utsläppsminskning:
Den el som vindkraftparken skulle producera kan, genom att ersätta fossila bränslen i Sverige och i våra grannländer, minska utsläppen av koldioxid med cirka 480 000 ton om året. Det motsvarar 36 procent av de totala utsläppen i hela Gävleborg, som 2018 uppgick till 1,3 miljoner ton.

Ersättning till lokalsamhället:
Njordr betalar alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.no
+46 708 204 621