Galmsjömyran vindkraftspark

Njordr har under december 2022 lämnat in tillståndsansökan för att bygga vindkraftsparken Galmsjömyran i Sandvikens kommun, Gävleborgs län. Projektområdet är lokaliserat i den nordvästra delen av kommunen och cirka tjugo kilometer nordväst om Sandviken. Sedan samrådet inleddes i slutet av år 2020 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga Galmsjömyran vindkraftspark. Utredningar har gjorts bl.a. gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Vidare har synligheten av vindkraftverken analyserats. Slutsatserna från utredningarna har visat att den största delen av det ursprungliga projektområdet lämpar sig för vindkraft. Den slutliga layouten innebär att antalet vindkraftverk har minskat från 40 till 21 verk. Vindkraftparken är lokaliserad endast i Sandvikens kommun, då den del som låg i Falu kommun inte längre omfattas av projektområdet.

Kommun: Sandvikens kommun

Antal vindkraftverk: 21

Totalhöjd: Maximalt 280 meter

Förväntad årlig produktion: 440 GWh

Utsläppsminskning:
Den el som vindkraftparken skulle producera kan, genom att ersätta fossila bränslen i Sverige och i våra grannländer, minska utsläppen av koldioxid med cirka 252 000 ton om året. Det motsvarar 19 procent av de totala utsläppen i hela Gävleborg, som 2018 uppgick till 1,3 miljoner ton.

Ersättning till lokalsamhället:
Njordr betalar alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.se
+46 708 204 621