Aspelands vindkraftspark

Njordr har under oktober 2022 lämnat in tillståndsansökan för att bygga vindkraftsparken Aspeland i Hultsfreds kommun, Kalmar län. Projektområdet är lokaliserat öster om Målilla och cirka femton kilometer söder om Hultsfred. Sedan samrådet inleddes 2021 har arbete pågått med att utreda möjligheten att bygga Aspelands vindkraftspark. Utredningar har gjorts bl.a. gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Slutsatserna från utredningarna har visat att den största delen av det ursprungliga projektområdet lämpar sig för vindkraft. Den slutliga layouten innebär att antalet vindkraftverk har minskat från 17 till 12 verk.

Kommun: Hultsfreds kommun

Antal vindkraftverk: 12

Totalhöjd: Maximalt 270 meter

Förväntad årlig produktion: 300 GWh

Utsläppsminskning:
Den el som vindkraftparken skulle producera kan, genom att ersätta fossila bränslen i Sverige och i våra grannländer, minska utsläppen av koldioxid med cirka 180 000 ton om året. Det är mer än dubbelt så mycket som de totala utsläppen i Hultsfred, som 2018 uppgick till 82 000 ton.

Ersättning till lokalsamhället:
Njordr betalar alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.se
+46 708 204 621