Aspelands vindkraftspark

Samråd har genomförts, där Njordr och miljökonsulten Ecogain har informerat om och samlat in synpunkter på den planerade vindkraftsparken.
Samrådsunderlag finns tillgängligt här: www.ecogain.se/aspeland

Kommun: Hultsfreds kommun

Antal vindkraftverk: Preliminärt 12 (tidigare 17)

Totalhöjd: Preliminärt 270 meter

Förväntad årlig produktion: 300 GWh

Utsläppsminskning:
Den el som vindkraftparken skulle producera kan, genom att ersätta fossila bränslen i Sverige och i våra grannländer, minska utsläppen av koldioxid med cirka 180 000 ton om året. Det är mer än dubbelt så mycket som de totala utsläppen i Hultsfred, som 2018 uppgick till 82 000 ton.

Ersättning till lokalsamhället:
Njordr betalar alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till bygdemedel till lokalsamhällets föreningar och utveckling.

Kontakt
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.no
+46 708 204 621