Om Njordr

Vindkraft har bäst förutsättningar att möta det ökade behovet av förnybar el. Njordrs ägare har solid industriell bakgrund och söker samarbeten med markägare och kommuner för att kunna utveckla vindkraft. Vi skapar värden genom tillgång till förnybar elproduktion till konkurrenskraftiga villkor.

NJORDR

Njordr är engagerad i etableringen av nya vindkraftsparker på platser i Norden där vindresurser och markområden finns tillgängliga. Genom projektutveckling, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsparker bidrar vi till en ökad förnybar elproduktion till förmån för samhället, industriell utveckling, lokalt värdeskapande och varaktiga arbetstillfällen.

Vindkraften är det kraftslag som har bäst förutsättningar att möta det ökade behovet av el som industrin och samhället efterfrågar. Den kan byggas ut snabbt och ger då en stor och omedelbar klimatnytta.

Solid

Njordrs ägare har en solid industriell bakgrund och god tillgång till kapital. Nyckelpersonerna i företaget har varit centrala i utvecklingen, finansieringen och byggandet av några av Nordens största vindkraftsparker.

Samarbete

Vi söker samarbete med markägare, lokala organisationer och kommuner kring lokal utveckling. Vi vill säkra långsiktigt samarbete för att bidra till lokala och regionala arbetstillfällen, infrastrukturförbättringar och andra lokala förbättringsåtgärder.

Värdeskapande

Vi skapar värden genom tillgång till förnybar energiproduktion till konkurrenskraftiga villkor. Denna tillgång kommer att bidra till ny och utökad hållbar industriell utveckling. Sådan industriell utveckling ser vi som ett stort värde för ett framtida hållbart samhälle.