Om Njordr

NJORDR

Njordr är engagerad i etableringen av nya vindkraftsparker på platser i Norden där vindresurser och markområden finns tillgängliga. Genom projektutveckling, finansiering, byggnation och drift av vindkraftsparker bidrar vi till en ökad förnybar elkraftproduktion till förmån för samhället, industriell utveckling, lokalt värdeskapande och varaktiga arbetstillfällen.

Solid

Njordrs ägare har en solid industriell bakgrund och god tillgång till kapital. Nyckelpersonerna i företaget har varit centrala i utvecklingen, finansieringen och byggandet av några av Nordens största vindkraftsparker.

Samarbete

Vi söker samarbete med markägare, lokala organisationer och kommuner kring lokal utveckling. Vi vill säkra långsiktigt samarbete för att bidra till lokala och regionala arbetstillfällen, infrastrukturförbättringar och andra lokala förbättringsåtgärder.

Värdeskapande

Vi skapar värden genom tillgång till förnybar energiproduktion till konkurrenskraftiga villkor. Denna tillgång kommer att bidra till ny och utökad hållbar industriell utveckling. Sådan industriell utveckling ser vi som ett stort värde för ett framtida hållbart samhälle.