Kontakta oss

Jonas Lies gate 5
2000 Lillestrøm
Norge
+46 708-204621
info@njordr.se

Projektutveckling Sverige
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.se
+46 708 204 621

Niclas arbetar med att etablera vindkraftsparker i Sverige, bland annat genom att kartlägga områden som har god potential för vindkraft. Han för även dialog med kommuner, markägare, närboende, lokalsamhället och det lokala näringslivet som alla kan påverkas och dra nytta av en vindpark som genererar förnybar el. Niclas har flera decenniers erfarenhet från energisektorn och har tidigare arbetat för bland annat Bombardier, ABB Power Systems och vindturbintillverkaren Senvion.

Projektutveckling Sverige
Fredrik van den Broek
fredrik.vandenbroek@njordr.se
+46 72 394 10 70

Fredrik arbetar med tillståndsprocess och projektutveckling för nya vindkraftsparker samt har bred erfarenhet av vindkraft och förnybar energi i Sverige.
Har arbetat i projekt både till lands och havs. Han arbetar i hela processen från första markägarkontakt till miljöprövning och färdiga tillstånd. Har lång erfarenhet av kommunpolitik, småföretagande och EU-projekt för landsbygdsutveckling som kommer till god användning i projektering av vindkraft.

Projektutveckling Sverige
Linus Fallai
linus.fallai@njordr.se
+46 70 681 04 05

Linus arbetar främst med projektutveckling av nya vindkraftsparker från tidig analys till färdiga tillstånd. Linus är utbildad vindkraftprojektör och har efter det ca 10 års erfarenhet av vindkraft. Linus erfarenhet kommer från arbete i både projektutvecklingsfasen och byggnationsfasen av vindkraftparker. Linus har drivit eget och arbetat som konsult åt beställarorganisationer med byggledning och projektering av vindkraftsparker, samt även som anställd med att projektutveckla vindkraftparker.

KONTAKTA OSS

Vi skulle gärna höra från dig! Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.