Kontakta oss

Statsråd Ihlens vei 13 B
N-1465 Strømmen
+47 474 00 013
post@njordr.no

VD
Erik Strand Tellefsen
erik@njordr.no
+47 916 285 36

Erik är vd för Njordr och leder företagets arbete med att utveckla och finansiera vindkraftsparker. Han har flera decenniers erfarenhet av energisektorn och har arbetat i såväl Norge som Storbritannien och Ryssland. Tidigare har han arbetat för Equinor/Statoil och Norsk Hydro, framför allt med utveckling och drift av stora offshoreprojekt.

Projektutveckling Sverige
Niclas Erkenstål
niclas.erkenstal@njordr.no
+46 708 204 621

Niclas arbetar med att etablera vindkraftsparker i Sverige, bland annat genom att kartlägga områden som har god potential för vindkraft. Han för även dialog med kommuner, markägare, närboende, lokalsamhället och det lokala näringslivet som alla kan påverkas och dra nytta av en vindpark som genererar förnybar el. Niclas har flera decenniers erfarenhet från energisektorn och har tidigare arbetat för bland annat Bombardier, ABB Power Systems och vindturbintillverkaren Senvion.

Projektutveckling Norge
Harald Dirdal
harald@njordr.no
+47 926 20 789

Harald arbetar med att kartlägga områden som har god potential för vindkraft i Norge, för att etablera vindkraftsparker där. I det arbetet för han även dialog med kommuner, markägare, närboende, lokalsamhället och det lokala näringslivet, som alla kan påverkas och dra nytta av förnybar el från vindparker. Harald har flera decenniers erfarenhet av att utveckla vindkraft på land och till havs i Skandinavien, USA och Mellanöstern.

Projektutveckling Sverige
Fredrik van den Broek
fredrik.vandenbroek@njordr.no
+46 72 394 10 70

Fredrik arbetar med tillståndsprocess och projektutveckling för nya vindkraftsparker samt har bred erfarenhet av vindkraft och förnybar energi i Sverige.
Har arbetat i projekt både till lands och havs. Han arbetar i hela processen från första markägarkontakt till miljöprövning och färdiga tillstånd. Har lång erfarenhet av kommunpolitik, småföretagande och EU-projekt för landsbygdsutveckling som kommer till god användning i projektering av vindkraft.

KONTAKTA OSS

Vi skulle gärna höra från dig! Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.