Ersättning till lokalsamhället

Njordr anser att det är både rimligt och viktigt att de som påverkas mest av en vindkraftsetablering också ska dra så stor nytta som möjligt av det. En vindkraftsetablering ska gynna bygden. Därför avstår vi alltid en andel av försäljningsinkomsterna från elproduktionen till de kommuner vi etablerar oss i, för bygdemedel till de närboendes föreningar och för kommunens utveckling.